måndag 15 februari 2016

En snabbanalys av årsredovisningen

I övermorgon är det dags för årsmöte och jag har tagit en snabb koll på årsredovisningen. Precis som tidigare aviserats har vi återställt vårt negativa kapital genom en vinst på 5,45 miljoner kronor.

I årsredovisningen kan man också se den troliga förklaringen till att Fidde och Tony Karlsson redan i november kunde utlova en tillräckligt stor vinst: vi har nämligen, för femte året i rad, fått ett villkorat externt kapitaltillskott. Det handlar alltså om att någon eller några rika knösar har gett oss pengar med ett vagt löfte om att någon gång få dem tillbaka. Den här gången är tillskottet dock lägre än något tidigare år, endast 375000 kronor, gissningsvis anpassat för att klubben precis ska kunna ha näsan ovanför vattenytan. Totalt sett har vi, om jag räknar rätt när jag tittar i gamla årsredovisningar, fått in 13 miljoner kronor på det här sättet sedan 2011. Om vi någon gång skulle börja generera vinst har alltså Carl Bennet et al. en del att plocka ut från oss. Och till det kommer att Snöbollen ju också har rätt till pengar om vi gör vinst.

Den mest intressanta posten i årsredoviningen är annars "övrig nettoomsättning", som har ökat nästan 6 miljoner kronor till drygt 14 miljoner kronor utan att jag hittar någon närmare förklaring vad det rör sig om. Kanske har det något med handlingsplanen att göra, kanske beror det på de ändrade redovisningsprinciperna som man beslutade om förra året? Jag hoppas på en förklaring under årsmötet.

En annan intressant post är löner till spelare och tränare, som faktiskt har ökat med nästan 700000 kronor under 2015, trots att alla anställda i våras gick med på en femprocentig lönenedskrivning. Är det två tränarlöner som har kostat skjortan? Kwame Karikari? Mohammed Ali Khan? Matthew Rusike? James Keene?

På årsmötet ska också styrelsen förändras. Susanne Nilsson låter som ett mycket klokt val, dels utifrån hennes erfarenheter från eventbranschen, dels utifrån symbolvärdet att ha åtminstone en kvinna i styrelsen.

Inga kommentarer: