fredag 10 juni 2011

Stöd, särskrivningar och snöbollar

Det var knappast några omvälvande förändringar som skulle klubbas igenom på medlemsmötet i onsdags. Att styrelsen vill införa medlemskategorin stödmedlem känns som en småsak. Men klubbens ledning verkar ha bestämt sig för att ett högt medlemsantal är gott per se - och visst, argumenten är ju okej. Men det kommer inte att innebära något ekonomiskt lyft, för många av dagens aktiva medlemmar lär hellre bli stödmedlemmar (jag hoppas vid gud att det inte blir "Stöd medlem" som det står i presentationen). Jag själv är till exempel en av dem som kanske blir b-medlem - jag har hittills inte utnyttjat något av det som skiljer en aktiv medlem från en stödmedlem, även om jag naturligtvis gärna vill ha kvar möjligheten.

För övrigt så tyder den presentation som lades upp på hemsidan att ett idogt arbete har genomförts och genomförs på många plan i styrelsen. Det känns tryggt. Arenan hoppas man ha klar 2014. Jag vet inte hur många gånger som vi har hört att man ska starta arbetet med en ny arena på nytt, men jag väljer att tro på det varje gång - hoppet är ju det sista som överger en.

Jag undrar dock vad tusan projektet "Snöbollen Tre Hjärtan AB" ska leda till. Enligt Hallandsposten ska det vara för externa intressenter som vill investera i klubben, men är inte ett investmentbolag och de externa intressenterna ska inte få äga spelarna. Vad är det då de ska investera i? För det är ju inte arenan, den har ett eget bolag. Är det kanslipersonalen? Ungdomstränarna? Fotbollarna? Lysande investeringar som nog kan ge god avkastning. Äh, jag erkänner - jag kan inget om bolag som ska användas för folk som vill investera men som inte är investmentbolag. Det finns säkert något smart med "Snöbollen", det är nog bara jag som fattar noll.

Inga kommentarer: