lördag 24 januari 2009

Ingemar Broström troligen ny ordförande

Ingemar Broström föreslås bli ny ordförande i HBK. Bäst information om vad han vill får man underligt nog i Hallands Nyheter, där han lyfter fram ekonomin, motivation i föreningen samt en ny arena som de viktigaste frågorna. Tyvärr kommer han inte att jobba heltid, vilket jag tror behövs för att HBK ska vara konkurrenskraftigt.

Var Broström vill ha en ny arena är för mig ännu okänt. Kanske framkommer mer på årsmötet 29 januari, där han ska väljas.

Inga kommentarer: