måndag 22 februari 2010

Fyra månader med Thomas

Det blev ett fyramånaderskontrakt för Michael Thomas. Om han är så bra som Lasse tycker så förstår jag inte riktigt varför vi inte knöt till oss honom längre tid omedelbart, men det kanske har med ekonomin att göra - vi vet ju inte vad han har i lön.

Inga kommentarer: