måndag 14 mars 2016

Har vi sålt vår framtid till fransmännen?

Jag var väldigt undrande till den enorma ökningen av "övrig nettoinkomst" när årsredovisningen kom. Då hoppades jag på en förklaring vid årsmötet, men ingen verkar ha begärt det under mötet och lokala medier har heller inte frågat, vad jag kan se.

Istället har Mattias Johansson, upphovsmannen till kvastarna.se, fört fram en intressant teori på HÄB:s forum: att HBK, likt HIF, intecknat framtida inkomster i och med avtalet med Lagardère. Det hade varit trevligt om HBK gått ut med mer info själva, men om inte annat så hoppas jag att någon journalist ställer frågor till klubbens representanter om detta.

Inga kommentarer: